Gratis näringsvärdesberäkningar på Internet
2007-03-01

Marianne Wartoft AB har nyligen på uppdrag av Ekocentrum skapat en gratis Internetbaserad tjänst för att beräkna näringsvärdet i måltider. Tjänsten kallas Miljömat och finns på adressen http://www.miljomat.se.


Utöver näringsvärdesberäkningarna får man även kommentarer kring hur bra de valda ingredienserna är ur miljösynpunkt.


söker du IT-kompetens?
Här finns den IT-kompetens ni söker, för såväl stora som små projekt. Läs igenom kompetensprofilerna i vårt konsultregister eller leta via nyckelord nedan:

Ange ett eller flera ord, eller delar av ord.


© KONSULTPOOLEN Uppsala  2011 | Medlemsinloggning | XHTML | CSS