Pågående uppdrag hos Munktell IT-Konsult AB
2008-04-25

Munktell IT-Konsult AB utvecklar för närvarande ett budget- och prognossystem åt Vattenfall Service Syd AB. Implementation sker med start i Uppsala.


Systemet är uppbyggt kring SQL-server databas där data dagligen tankas in från SAP/R3. Från SQL-server produceras Excelfiler per projekt med utfall (per månad) hitills samt historiska uppgifter avseende budget/prognoserna. Projektledaren uppdaterar/registerar vid behov reviderade prognosupgifter i databasen via en funktion i Excelarket.


söker du IT-kompetens?
Här finns den IT-kompetens ni söker, för såväl stora som små projekt. Läs igenom kompetensprofilerna i vårt konsultregister eller leta via nyckelord nedan:

Ange ett eller flera ord, eller delar av ord.


© KONSULTPOOLEN Uppsala  2011 | Medlemsinloggning | XHTML | CSS